Home

Welkom op de website van Villa Praline VZW.

Villa Praline is een VZW ontstaan uit de samenwerking tussen 8 ouders die elk een kind hebben met een beperking.

Onze kinderen hebben na de schooltijd nog verdere ondersteuning en zorg nodig en vanuit dit oogpunt is het initiatief ontstaan om op zoek te gaan naar een zinvolle dagbesteding.

Recentelijk zijn er heel wat wijzigingen gebeurd in de zorgsector die een grote impact heeft op de zorgbehoevenden. Dit heeft vooral een impact op de zorg na de schoolplicht.

Vooral de invoering van persoonsondersteunend budget voor de zorg maakt het niet eenvoudig en gemakkelijk. Als ouder wil je steeds het beste voor je kinderen en ook vanuit deze filosofie hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en samen beslist om dit op een positieve en constructieve manier aan te pakken.

Ons doel waarnaar we streven is om een zinvolle dagbesteding te voorzien in een aangepaste accommodatie.  We streven eveneens naar een groene omgeving om deze dagbesteding in te vullen.