Privacybeleid

 1. Inleiding

Bedankt dat u Villa Praline hebt gekozen!

Bij Villa Praline willen wij u de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt genieten van onze service zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen en u een buitengewone, gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op u is toegesneden, hebben we inzicht nodig in u wensen. Niettemin zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en u inzicht geven in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Dat is ons doel, en in dit Privacybeleid (“Beleid”) leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.

 1. Over dit beleid

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie u hebt met Villa Praline NV wat betreft uw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services van Villa Praline en alle mogelijk daaraan gekoppelde services (hierna te noemen de “Villa Praline Service’). De voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Villa Praline Service staan beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”).

Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.

Het doel van dit Beleid is:

 1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt gebruiken om u een optimale ervaring te bieden wanneer u de Villa Praline Service gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

Wij hopen u daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van uw privacy. Meer informatie over de gebruikte termen in dit beleid kunt u vinden in ons privacybeleid op Villa Praline.be. Voor informatie over hoe u ons kunt bereiken als u vragen of opmerkingen hebt, gaat u naar ‘Contact’. Als u het niet eens bent met de inhoud van dit Beleid, wijzen wij u erop dat het u vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Villa Praline Service.

 1. Uw rechten en voorkeuren: Keuze en controle

U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In het kader hiervan hebben we een aantal aanvullende transparantie- en toegangsbeheerfuncties in ons Privacy Center en onze privacyinstellingen geïmplementeerd, zodat gebruikers van deze rechten gebruik kunnen maken. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 • Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 • Recht op rectificatie – het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering – het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking – het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 • Recht op bezwaar –
  • het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 • Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming – het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Om u in staat te stellen deze rechten gemakkelijk uit te oefenen en uw voorkeuren aangaande het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Villa Praline vast te leggen, bieden wij u via uw pagina Accountinstellingen toegang tot de volgende instellingen:

 • Privacy-instellingen – hier kunt u sommige categorieën persoonlijke gegevens die wij van u verwerken beheren, toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens via de knop ‘Mijn gegevens downloaden’ en via een koppeling naar het Privacy Center op Villa Praline.com meer informatie vinden over de manier waarop Villa Praline uw persoonlijke gegevens gebruikt en wat uw rechten zijn; en
 • Instellingen voor meldingen – hier kunt u kiezen welke berichten u van Villa Praline ontvangt, uw algemeen toegankelijke persoonlijke gegevens beheren en uw voorkeuren voor delen instellen.

Het Privacy Center geeft u de controle over de manier waarop Villa Praline uw persoonlijke gegevens verwerkt. U vindt er informatie over wat er gebeurt als u uw instellingen op uw pagina Accountinstellingen aanpast en hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van bepaalde berichten van Villa Praline. Als wij u elektronische marketingberichten sturen op basis van uw toestemming of anderszins voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, dan mag u gratis te allen tijde, respectievelijk dergelijke toestemming intrekken of bezwaar maken (‘afmelden’). De elektronische marketingberichten die u van Villa Praline ontvangt (bijvoorbeeld berichten per e-mail) zijn ook voorzien van een afmeldmechanisme (bijvoorbeeld een koppeling voor afmelden in de e-mails die wij u sturen).

U kunt meer informatie vinden over hierboven beschreven rechten onder de AVG en de controle die wij bieden aan alle Villa Praline-gebruikers met betrekking tot deze rechten in de sectie ‘Uw rechten’ in het Privacy Center. Voor vragen over uw privacy, uw rechten of hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze medewerker Gegevensbescherming via het formulier ‘Contact met ons opnemen’ in het Privacy Center. We zullen uw aanvraag binnen redelijke termijn na verificatie van uw identiteit beantwoorden. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij het Zweedse College Bescherming Persoonsgegevens (Datainspektionen) of uw lokale College Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 1. Wanneer u zich inschrijft op de Villa Praline Service– wanneer u zich inschrijft op de Villa Praline Service, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens zodat u de Villa Praline Service kunt gebruiken, zoals uw e-mailadres, geboortedatum, geslacht en land.
 2. Persoonlijke gegevens op basis waarvan wij extra voorzieningen/functionaliteit kunnen bieden – van tijd tot tijd kunt u ons ook aanvullende gegevens verstrekken of ons toestemming geven uw aanvullende persoonlijke gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om u meer voorzieningen of functionaliteit te bieden. Zoals hieronder beschreven, verzamelen wij geen foto’s, precieze mobiele apparaatlocatie, spraakgegevens of contactpersonen van uw apparaat zonder uw voorafgaande toestemming. U hebt altijd de optie van gedachten te veranderen en uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 3. Van derden – wij ontvangen persoonlijke gegevens over u en uw activiteiten van derden, zoals adverteerders en partners met wie we samenwerken om u de Villa Praline Service te leveren (zie sectie 7 ‘Delen van uw persoonlijke gegevens’ hieronder). Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens alleen als u de derde partij of Villa Praline voor het delen van die gegevens toestemming hebt verleend of als Villa Praline een gewettigd belang heeft om de persoonlijke gegevens te gebruiken om u te voorzien van de Villa Praline Service.

Wij gebruiken geanonimiseerde en samengevoegde gegevens voor verschillende doelen, zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het maken van marketing- en promotiemodellen, het verbeteren van de Villa Praline Service en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en functies binnen de Villa Praline Service.

5.Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

In de onderstaande tabellen ziet u welke categorieën persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken:

Persoonlijke gegevens verzameld wanneer u zich inschrijft op de Villa Praline Service

Categorieën persoonlijke gegevens Categoriebeschrijving
Accountregistratiegegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt of die door ons zijn verzameld om u te kunnen aanmelden bij en gebruik te kunnen maken van de Villa Praline Service. Daartoe behoren uw e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode en land.

 

Bepaalde persoonlijke gegevens die wij u van u vragen, zijn vereist om uw account aan te maken. U hebt ook de optie om ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat wij uw account verder kunnen personaliseren.

Welke persoonlijke gegevens we precies verzamelen is afhankelijk van het soort Villa Praline Service-abonnement dat u neemt en of u al dan niet een Derde Service (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden, zoals Facebook) gebruikt om u in te schrijven op en gebruik te maken van de Villa Praline Service. Als u een Derde Service gebruikt om een account te maken, zullen wij persoonlijke gegevens ontvangen via die Derde Service, maar alleen wanneer u die Derde Service toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens met ons te delen.

Persoonlijke gegevens verzameld via uw gebruik van de Villa Praline Service

Categorieën persoonlijke gegevens Categoriebeschrijving
Villa Praline Service gebruiksgegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld als u de Villa Praline Service gebruikt, zoals:

 

·         Informatie over het soort Villa Praline Service-abonnement dat u hebt.

·         Informatie over uw interacties met de Villa Praline Service, zoals de datum en tijd van door u ingediende verzoeken, nummers die u hebt beluisterd, afspeellijsten die u maakt, video-inhoud die u hebt bekeken, en uw interacties met andere Villa Praline-gebruikers. Dit kan ook gegevens omvatten over uw gebruik van toepassingen van derden en reclame die u ontvangt.

·         Gebruikersinhoud (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) die u plaatst op Villa Praline, waaronder berichten die u verzendt en/of ontvangt via Villa Praline en uw interacties met de Villa Praline klantenservice.

·         Technische gegevens, zoals URL-gegevens, cookiegegevens, uw IP-adres, het soort apparaten dat u gebruikt om toegang te krijgen tot of verbinding te maken met de Villa Praline Service, unieke apparaat-id’s, apparaatkenmerken, type netwerkverbinding (wifi, 3G, LTE, Bluetooth e.d.) en provider, netwerk- en apparaatprestaties, type browser, taal, informatie voor Digital Rights Management, besturingssysteem en de Villa Praline-app versie. Meer informatie over de technische gegevens die door ons worden verwerkt kunt u vinden in ons Cookiebeleid. Cookiebeleid.

·         Door beweging of oriëntatie gegenereerde, mobiele sensorgegevens (zoals versnellingsmeter of gyroscoop) die zijn vereist om u toegang te kunnen bieden tot specifieke functies van de Villa Praline Service.

Dankzij persoonlijke gegevens die we met uw toestemming hebben verzameld, kunnen wij u extra eigenschappen of functies bieden

Categorieën persoonlijke gegevens Categoriebeschrijving
Vrijwillige mobiele data

Behalve de mobiele data die we verzamelen om u te voorzien van de Villa Praline Service (bovenbeschreven), hebt u ook de optie om ons toestemming te geven om aanvullende persoonlijke gegevens op uw mobiele apparaat te verzamelen om u voorzieningen/functies te bieden die uw ervaring met de Villa Praline Service verbeteren.

 

Wij zullen ons geen toegang verschaffen tot de hieronder genoemde persoonlijke gegevens zonder daarvoor eerst uw toestemming te verkrijgen:

·         Uw foto’s – Als u ons toestemming geeft toegang tot foto’s of camera te krijgen, zullen we alleen toegang krijgen tot de afbeeldingen die u specifiek met ons deelt en tot de metadata van die afbeeldingen, zoals het soort bestand en de grootte van de afbeelding. Wij zullen nooit uw fotobibliotheek of camera-album scannen of importeren;

·         Uw precieze mobiele apparaatlocatie – Als u ons toestemming geeft om uw exacte locatie te verkrijgen, stelt dit ons in staat om toegang te krijgen tot uw GPS of Bluetooth om op locatie gebaseerde functies in de Villa Praline Service te bieden. Wij wijzen erop dat uw IP-adres hier niet onder valt. We gebruiken uw IP-adres om uw niet-exacte locatie te bepalen, bijvoorbeeld in welk land u zich bevindt, om te voldoen aan onze licentieovereenkomsten;

·         Uw spraakgegevens – Als u ons toestemming geeft, stelt dit ons in staat om toegang te krijgen tot de spraakopdrachten opgenomen via de microfoon van uw apparaat, zodat u met uw stem met de Villa Praline Service kunt communiceren. Wij wijzen erop dat u altijd de mogelijkheid hebt om de microfoonfunctie uit te schakelen; en

·         Uw contactpersonen – Als u ons toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw contactpersonen, stelt dit ons in staat om toegang te krijgen tot de persoonlijke contactpersonen opgeslagen op uw apparaat om u te helpen vrienden te vinden die Villa Praline gebruiken.

Betalingsgegevens

Wij kunnen dit soort persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u zich inschrijft voor een proefabonnement of een van onze betaalde abonnementen (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) aanschaft of andere aankopen doet via de Villa Praline Service. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld hangt af van de betalingsmethode (bijvoorbeeld direct via uw mobiele telefoon of op factuurbasis), maar betreft in elk geval de volgende gegevens:

 

·         Naam;

·         Geboortedatum;

·         Type credit- of debitcard, vervaldatum en bepaalde cijfers van uw credit-/debitcardnummer;

·         Postcode;

·         Mobiele telefoonnummer; en

·         Details van uw transactiegeschiedenis;

Als u verkiest om op factuur te betalen, verstrekken wij uw persoonlijke gegevens aan onze betalingsverwerkers om zodat zij een kredietwaardigheidscontrole kunnen uitvoeren en u facturen kunnen sturen.

Gegevens over prijsvragen, enquêtes en sweepstakes Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om u in staat te stellen zich in te schrijven op en deel te nemen aan dit soort promotieacties. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld, hangt af van het type promotieactie.
Marketinggegevens

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om Villa Praline en onze partners / serviceproviders in staat te stellen u marketingcommunicaties te sturen:

 

·         per e-mail,

·         tijdens uw gebruik van de Villa Praline Service, en/of

·         direct via de derde partij.

Meer informatie over de verzamelde persoonlijke gegevens en de beheerfuncties die u ter beschikking staan betreffende marketingcommunicaties die u ontvangt, kunt u vinden via het Privacy Center

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u de Villa Praline Service gebruikt of daarmee communiceert, gebruiken wij om verschillende redenen diverse technologieën om de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen te verwerken. In de onderstaande tabel noemen wij de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken, de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens wettig mogen verwerken en de categorieën persoonsgegevens (genoemd in sectie 5 ‘Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?’ die daarvoor worden gebruikt:

Waarom Villa Praline uw persoonlijk gegevens verwerkt (‘verwerkingsdoel’) Rechtsgrond voor het verwerkingsdoel Categorieën persoonlijke gegevens die Villa Praline gebruikt voor het verwerkingsdoel
De Villa Praline Service leveren en personaliseren en uw ervaring daarmee en met andere door Villa Praline geleverde services en producten verbeteren, bijvoorbeeld door binnen of buiten de Villa Praline Service aangepaste, gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud te bieden, aanbevelingen te doen, voorzieningen beschikbaar te stellen en reclames te tonen (ook voor producten en diensten van derden).

·         Uitvoering van een contract

 

·         Legitieme belangen

·         Accountregistratiegegevens

 

·         Service gebruiksgegevens

Inzicht verkrijgen in de manier waarop u toegang verkrijgt tot de Villa Praline Service en deze gebruikt om te zorgen dat de Villa Praline Service technisch goed functioneert, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en uw gebruik van de Villa Praline Service te analyseren, inclusief uw interactie met toepassingen, reclames, producten en diensten die via de Villa Praline Service beschikbaar worden gesteld, daaraan zijn gekoppeld of worden aangeboden.

·         Uitvoering van een contract

 

·         Legitieme belangen

·         Accountregistratiegegevens

 

·         Service gebruiksgegevens

Om met u te communiceren voor aan de Villa Praline Service gerelateerde doelen.

·         Uitvoering van een contract

 

·         Legitieme belangen

·         Accountregistratiegegevens

 

·         Service gebruiksgegevens

Uw betalingen verwerken om fraude te voorkomen en te detecteren, waaronder frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de Villa Praline Service.

·         Uitvoering van een contract

 

·         Voldoen aan wettelijke verplichtingen

·         Legitieme belangen

·         Betalingsgegevens

Direct of via een van onze partners met u communiceren voor:

 

·         marketingdoelen,

·         onderzoeksdoelen,

·         deelname aan prijsvragen, enquêtes en sweepstakes,

·         reclamedoeleinden,

via e-mails, meldingen of andere berichten, overeenkomstig de door u aan ons verleende toestemmingen (bijvoorbeeld via uw pagina Accountinstellingen).

·         Toestemming

 

·         Legitieme belangen

·         Gegevens betreffende prijsvragen, enquêtes en sweepstakes

 

·         Marketinggegevens

U aanbiedingen, informatie, reclames of andere inhoud sturen, gebaseerd op uw specifieke locatie. ·         Toestemming ·         Vrijwillige mobiele data

Voor meer informatie over de afwegingstoets die Villa Praline heeft ondergaan om aanspraak te kunnen maken op de in de AVG vastgestelde rechtsgrond van gerechtvaardigd belang, verwijzen wij naar sectie 14 ‘Contact met ons opnemen’, waar u meer informatie vindt over hoe u contact met ons kunt opnemen.

 1. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben de categorieën ontvangers van de via uw gebruik van de Villa Praline Service verzamelde of gegenereerde persoonlijke gegevens gespecificeerd.

Algemeen beschikbare informatie

De volgende persoonlijke gegevens zullen altijd algemeen beschikbaar zijn in de Villa Praline Service: uw naam en/of gebruikersnaam, profielfoto, wie u volgt en door wie u wordt gevolgd in de Villa Praline Service, uw recent gespeelde artiesten en uw openbare afspeellijsten.

Persoonlijke gegevens die u kunt delen

De volgende persoonlijke gegevens zullen alleen worden gedeeld met de categorieën ontvangers beschreven in de onderstaande tabel, als:

 • u ervoor kiest gebruik te maken van een specifieke Villa Praline Service-functie waarbij het delen van bepaalde persoonlijke gegevens nodig is voor het juiste gebruik van de Villa Praline Service-functie; of
 • u ons toestemming geeft om de persoonlijke gegevens te delen, bijvoorbeeld door het selecteren van de juiste instelling van de Villa Praline Service.
Categorieën ontvangers Reden voor delen
Toepassingen van derden die u koppelt aan uw Villa Praline-account Als u uw Villa Praline-account koppelt aan een toepassing van derden, zoals sociale media, audio, televisie of autoplatforms, kan Villa Praline uw Service-gebruiksgegevens delen zodat u uw Villa Praline-account kunt koppelen.
Toepassingen van derden die u gebruikt om u aan te melden bij Villa Praline

Als u zich aanmeldt bij een toepassing van derden met uw Villa Praline-accountgegevens, kan die toepassing van derden toegang krijgen tot bepaalde Service-gebruiksgegevens, zoals uw afspeellijsten, opgeslagen inhoud en activiteiten.

 

U ontvangt een melding voordat verbinding wordt gemaakt met de toepassing van derden om u te laten weten welke persoonlijke gegevens worden gedeeld met / toegankelijk zijn voor die toepassing van derden.

Support Community Wanneer u zich registreert bij de Villa Praline Support Community voor een Villa Praline Support-account, vragen wij u om een specifieke Villa Praline Support Community-gebruikersnaam te maken. Deze gebruikersnaam is openbaar en wordt samen met vragen en opmerkingen die u plaatst getoond aan iedereen die toegang heeft tot de Villa Praline Support Community.
Uw Villa Praline-volgers

Het kan voorkomen dat u wilt dat wij bepaalde Service-gebruiksgegevens delen met andere Villa Praline gebruikers, ofwel ‘uw Villa Praline-volgers’, met name informatie over uw gebruik van Villa Praline.

 

Als u bijvoorbeeld afspeellijsten maakt, kan het zijn dat u deze zichtbaar wilt maken voor andere gebruikers van de Villa Praline Service, maar het kan ook zijn dat u uw afspeellijsten privé wilt houden.

Artiesten en platenmaatschappijen U kunt ons verzoeken om persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres) te delen met artiesten of platenmaatschappijen of andere partners die u mogelijk direct nieuws of aanbiedingen willen sturen, maar u hebt ook de mogelijkheid om die toestemming te allen tijde in te trekken.

Meer informatie over het beheren van meldingen, uw openbare informatie en wat u deelt met anderen kunt u vinden in de Sectie 3 ‘Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle’ van dit beleid en in het Privacy Center.

Informatie die wij kunnen delen

Categorieën ontvangers Reden voor delen
Serviceproviders en anderen We gebruiken technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben voor de Villa Praline Service, met name providers die de Villa Praline-app, de inhoud daarvan en de gegevens die wij verwerken hosten, opslaan, beheren en bewaren.
Wij gebruiken technische serviceproviders om ons te helpen met u te communiceren, zoals beschreven in (Sectie 6) van dit beleid.
Wij gebruiken marketing- en reclamepartners om u meer inhoud te tonen die beter aansluit bij uw interesses, of om inzicht te krijgen in uw gebruik van de Villa Praline Service om deze voor u te verbeteren. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook delen met bepaalde marketing- en reclamepartners om u promotiemateriaal over Villa Praline te sturen.
Villa Praline Partners

·         Als u toegang verkrijgt tot de Villa Praline Service via een aanbieding die u hebt gekregen of gekocht van een derde partij, zoals uw mobiele netwerkoperator, delen we persoonlijke gegevens met die derde partij over uw gebruik van de Villa Praline Service, bijvoorbeeld of en in hoeverre u gebruik hebt gemaakt van de aanbieding, of u een Villa Praline-account hebt geactiveerd en of u de Villa Praline Service actief hebt gebruikt.

 

·         Afhankelijk van hoe u zich aanmeldt bij de Villa Praline Service (bijvoorbeeld via een service van een derde of een mobiele provider), delen we uw Villa Praline-gebruikersnaam of andere accountregistratiegegevens zoals nodig om uw account te activeren.

·         Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook in een gepseudonimiseerde indeling met onze partners in de muziekindustrie delen om ze inzicht te geven in de werking van de inhoud die ze ons in licentie geven en u de mogelijkheid te bieden te luisteren naar streaminginhoud via de Villa Praline Service.

·         Wij delen uw persoonlijke gegevens ook in een gepseudonimiseerde indeling met marketingpartners die ons helpen bij promotiecampagnes, en met adverteerders die ons de mogelijkheid bieden om een gratis service aan te bieden.

Academische onderzoekers Wij delen uw persoonlijke gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in een gepseudonimiseerde indeling.
Overige bedrijven van de Villa Praline-groep Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere bedrijven van de Villa Praline-groep voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en om de Villa Praline Service te onderhouden en aan u te kunnen leveren.
Opsporingsinstanties en toezichthouders voor gegevensbescherming

Wij delen uw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel of dagvaarding.

 

Wij delen uw persoonlijke gegevens ook wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het doel van ons eigen gewettigde belang of dat van een derde partij betreffende nationale veiligheid, rechtshandhaving, vervolging, opsporingsonderzoek, de bescherming van de veiligheid van personen, of ter voorkoming van overlijden of dreigend gevaar van lichamelijk letsel, mits we menen dat een dergelijke belang niet ondergeschikt is aan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden die vereisen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Kopers van ons bedrijf

Wij delen uw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin wij ons bedrijf verkopen aan of daarover onderhandelen met een koper of potentiële koper.

 

In deze situatie zal Villa Praline de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens blijven beschermen en u in kennis stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de koper of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

 1. Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de Villa Praline Service en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Villa Praline Service, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u gebruiker bent van de Villa Praline Service. Wij bewaren bijvoorbeeld uw afspeellijsten, muziekbibliotheek en accountgegevens.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.
 1. Overdracht naar andere landen

Villa Praline deelt uw persoonlijke gegevens wereldwijd met andere bedrijven in de Villa Praline-groep om de in dit Beleid gespecificeerde activiteiten uit te voeren. Dit betreft de bedrijven van de Villa Praline-groep in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Polen, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Villa Praline kan de verwerking ook uitbesteden aan of uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen in andere landen dan uw land van verblijf. Uw persoonsgegevens kunnen zodoende onderworpen zijn aan andere privacywetgeving dan die in uw land van verblijf.

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal Villa Praline zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die wij treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen Sectie 11 ‘Beveiliging van uw persoonlijke gegevens’ van dit beleid.

 1. Koppelingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden, weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken en inhoud van derden. Als u klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij, dient u zich te realiseren dat u de Villa Praline Service verlaat en dat persoonlijke gegevens die u verstrekt niet worden gedekt door dit beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

 1. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer en browser te beperken en u na gebruik van de Villa Praline Service af te melden.

 1. Kinderen

De Villa Praline Service is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. In sommige landen kunnen echter krachtens lokale wetgeving strengere leeftijdslimieten van toepassing zijn. Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar of de toegestane leeftijdslimiet (de “Leeftijdslimiet”). Personen jonger dan de minimumleeftijd, dienen de Villa Praline Service niet te gebruiken en ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u ouder bent van een kind onder de leeftijdsgrens en ontdekt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan Villa Praline, dient u contact met ons op te nemen via het formulier ‘Contact met ons opnemen’ in het Privacy Center en kunt u verzoeken om uitoefening van uw geldende rechten, zoals beschreven in Sectie 3 ‘Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle’ in dit beleid.

Als wij merken dat wij de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit houdt in dat wij het Villa Praline-account voor dat kind mogelijk moeten verwijderen.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen.

Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Villa Praline Service een opvallende kennisgeving te tonen of door u een e-mail te sturen. Wij kunnen u vooraf in kennis stellen.

Zorg daarom dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

 1. Contact met ons opnemen

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Als u vragen hebt over dit Beleid, kunt u met onze medewerker Gegevensbescherming contact opnemen via het formulier ‘Contact ‘:

Villa Praline

Villa Praline AB is de gegevenscontroller voor het doel van de persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van dit Beleid.

We hopen dat u geniet van Villa Praline!
© Villa Praline NV.